Lactaattest


Vanaf heden kan je ook een lactaattest afleggen bij MTBIKECOACH
Stuur me een bericht mail terug voor een afspraak.
Een lactaattest kost 50euro en gebeurt te Woesten.
Eventueel kan ook ter plaatse maar dan moeten er minstens drie testen gebeuren na elkaar en dien je een veilig parcours in nabijheid te hebben van +-4km per ronde.

Wat is een lactaattest?

Een lactaattest is een inspanningstest waarbij de lactaatwaarden in het bloed gemeten worden bij verschillende inspanningsniveaus. De resultaten van een dergelijke test zijn strikt persoonlijk. Hierdoor laten ze je toe om optimale trainingsschema’s op te stellen, specifiek gericht op jouw individuele doelstellingen.

Hoe werkt een lactaattest?

De testpersoon start steeds met een opwarming alvorens daadwerkelijk aan de proef te beginnen. Dit gebeurt op de weg op een rondje van +-4km. Vervolgens wordt de eerste trap van de lactaattest gestart. Hierbij levert de atleet een zeer lichte inspanning, gedurende een voldoende lange periode. De bepaling van de inspanning zal gebeuren op basis van het aanhouden van een bepaalde hartslag. Binnen deze ronde heeft het lichaam zich aangepast aan de inspanning, en blijven de hartslag en de stofwisselingen op een gelijkaardig niveau.
Na de eerste inspanning worden de lactaatwaarden, hartslagwaarden en tijd genoteerd. Vervolgens wordt de test verder gezet op een hoger inspanningsniveau. De inspanningen worden geleidelijk aan opgedreven. Dit gaat zo door tot de atleet niet langer in staat is om een zwaardere inspanning te leveren.
Vervolgens worden de resultaten van de test samengevoegd en verder geanalyseerd.

Hoe worden de lactaatwaarden gemeten?

Het gevormd lactaat wordt door het bloed vervoerd naar de lever. De hoeveelheid lactaat in het bloed geeft dus een goede referentie weer van de hoeveelheid lactaat die tijdens de inspanning geproduceerd werd. Een kleine prik in de vingertop en een klein druppeltje bloed die daaruit voortkomt is voldoende om met behulp van een meettoestel de lactaatwaarden te bepalen.

Wat is het doel van een lactaattest?

Dankzij de uitvoering van lactaattesten kan bepaald worden bij welke inspanning je beroep doet op welke energiesystemen. Hierbij wordt meestal de koppeling gemaakt tussen een bepaalde hartslag en je lactaatwaarden. Zo ontstaan hartslagzones waarbinnen jij gebruik maakt van een specifiek energiesysteem. Deze zones zijn voor iedereen verschillend. De verkregen hartslagzones laten je toe om heel gericht te gaan trainen. Dit is noodzakelijk voor de beste resultaten.